Accessibilitat

 

Mas Llunes s’ha compromès a fer accesible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://masllunes.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.
    • Falta parcial del punt descrit en w3.org de Contingut senyalat amb el punter o que té el foco (Condicional)  (https://www.w3.org/TR/WCAG/#content-on-hover-or-focus
    • Falta completa del punt descrit en w3.org dels requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional) en algunes pàginas.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 24/01/2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 24 de gener de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pots realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

Correu electrònic: info@masllunes.es

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podràs iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-te als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació , que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta.